Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2023
14. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Webinar om innføring av rammeplan for SFO Teams
14. des - 15. des 50 Statsforvalteren i Oslo og Viken i samarbeid med Husbanken Øst Trenger du mer kunnskap om boligsosialt arbeid? Da kan det være nyttig å delta digitalt på denne boligsosiale samlingen Digitalt
13. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams (bruk lenken i artikkelteksten)
13. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling for ledere i barnevernsinstitusjonene i Rogaland Gaffel & Karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
12. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Fagkonferanse barneperspektivet- samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
07. des 49 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Teams
05. des 49 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Gaffel & Karaffel
november 2023
30. nov 48 Statsforvaltaren i Rogaland på vegne av landbrukspartnarskapen i Rogaland Webinar om investeringsmidlar i landbruket for 2024 Digitalt, på Teams
29. nov 48 Statsforvaltaren, landbruksavdelinga Webinar om avløysartilskotet Teams
28. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger, A-larm Rus- og psykisk helsekonferanse 2023 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
23. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Digital fagdag - vurdering av barnets beste Teams
23. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland og Kommunal- og distriktsdepartementet Kommuneøkonomi og bærekraft Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Barnevernledersamling 2023 Clarion Hotel Energy
22. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka 2023: Webinar om universell utforming Teams
22. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Webinar om forurensningsloven for kommunene Webinar (Teams)
22. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland, Barn av rusmisbrukere (BAR), RVTS Vest, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, KORUS Stavanger, proLAR Nett, RKBU Vest, Pårørendesenteret, Ivareta, NAPHA, RIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, A-larm og Mental Helse. Medvirkning. Ka er problemet? Folkets Hus, Stavanger
21. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier Teams: lenke blir sendt til påmeldte i forkant
21. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland v/utdanningsavdelingen Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT Digitalt møte
20. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge? Teams
20. nov - 21. nov 47 Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland Erfaringskonferanse- - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV samt skjønnsmidler på sosialområdet Radisson Blu, Gardermoen
20. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Tilsynskonferansen 2023 - Tilsyn og tillit Statens hus, møterom 3
20. nov - 21. nov 47 Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2023 Clarion Hotel Stavanger (Arne Rettedals gate 14)
20. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka 2023: Åpning Facebook og Statens hus
20. nov - 21. nov 47 Rogaland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2023 Clarion Hotel Stavanger (Arne Rettedals gate 14)
20. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka 2023 Rogaland, Statens hus, flere digitale arrangement
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland Digital BASIL-samling TEAMS
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling- Økonomisk rådgivning Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7
14. nov - 15. nov 46 Kompetansenettverket for lokalmat Sør, Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Agder Matsmiå 2023 Utsikten hotell, Kvinesdal
08. nov - 09. nov 45 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Clarion Hotel Energy
08. nov 45 Statsforvaltaren i Rogaland Dialogmøte for landbruksforvaltninga Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
07. nov 45 Statsforvaltaren i Rogaland Webinar: Introduksjon til prosjekt "Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet" Microsoft Teams
02. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland Dagssamling - konsesjonsregelverk og prisvurdering Statens hus
02. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2023 Atlantic Hall, Hotell Atlantic Stavanger og på nett
01. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
oktober 2023
31. okt 44 Helse Stavanger Møteplassen innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger HF område SUS Våland, Aula, syd bygg 2. etg.
27. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Frokostmøte: Boligsosial Lov Microsoft Teams
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Napha, A – larm, Stavanger og Time kommuner Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - Dag 3 Gaffel & Karaffel
24. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Webinar om regelverket knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvaltaren i Rogaland Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap Boretunet
19. okt - 20. okt 42 IPT Norge og NLR Kurs i hvordan bli Inn på tunet-tilbyder Hamar
19. okt - 20. okt 42 AU sammen med sekretariatet (Statsforvalteren) Møte samarbeidsforum for lokal kompetanseutvikling i Rogaland Victoria hotel
18. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Smittevernkonferanse Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
18. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
17. okt 42 NLR Øst Webinar i omlegging til økologisk landbruk Webinar
16. okt 42 Statsforvataren og Norsk landbruksrådgiving Markdag fangvekstar Kvernevik og Sunde bydelshus (Traneveien 10, 4048 Hafrsfjord), rom Ørnaberget/Sletteberget
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Gaffel & Karaffel, Øvre Holmeg. 20 4006 Stavanger
04. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Ope møte for nye faste verjer Tysværtunet kulturhus, Aksdalvegen 157, 5570 Aksdal
september 2023
22. sep 38 Statsforvaltaren i Rogaland, Vestland, Nordland og Innlandet, Husbanken, Kinn kommune og NAPHA Housing First-konferanse Røde Kors konferansesenter, Oslo
21. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland GSI - samling 21.september TEAMS
Dato Arrangement
desember 2023
14. des Webinar om innføring av rammeplan for SFO
14. des - 15. des Trenger du mer kunnskap om boligsosialt arbeid? Da kan det være nyttig å delta digitalt på denne boligsosiale samlingen
13. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
13. des Fagsamling for ledere i barnevernsinstitusjonene i Rogaland
12. des Fagkonferanse barneperspektivet- samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten
07. des Webinarer prosjektledelse
05. des Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
november 2023
30. nov Webinar om investeringsmidlar i landbruket for 2024
29. nov Webinar om avløysartilskotet
28. nov Rus- og psykisk helsekonferanse 2023
23. nov Digital fagdag - vurdering av barnets beste
23. nov Kommuneøkonomi og bærekraft
23. nov - 24. nov Barnevernledersamling 2023
22. nov Bærekraftsuka 2023: Webinar om universell utforming
22. nov Webinar om forurensningsloven for kommunene
22. nov Medvirkning. Ka er problemet?
21. nov Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier
21. nov Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT
20. nov Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?
20. nov - 21. nov Erfaringskonferanse- - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV samt skjønnsmidler på sosialområdet
20. nov Tilsynskonferansen 2023 - Tilsyn og tillit
20. nov - 21. nov Plan- og byggesakskonferansen 2023
20. nov Bærekraftsuka 2023: Åpning
20. nov - 21. nov Plan- og byggesakskonferansen 2023
20. nov - 24. nov Bærekraftsuka 2023
16. nov Digital BASIL-samling
16. nov Fagsamling- Økonomisk rådgivning
14. nov - 15. nov Matsmiå 2023
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
08. nov Dialogmøte for landbruksforvaltninga
07. nov Webinar: Introduksjon til prosjekt "Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet"
02. nov Dagssamling - konsesjonsregelverk og prisvurdering
02. nov Oppvekstkonferansen 2023
01. nov Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV
oktober 2023
31. okt Møteplassen innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger HF område
27. okt Frokostmøte: Boligsosial Lov
26. okt Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - Dag 3
24. okt Webinar om regelverket knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
19. okt - 20. okt Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap
19. okt - 20. okt Kurs i hvordan bli Inn på tunet-tilbyder
19. okt - 20. okt Møte samarbeidsforum for lokal kompetanseutvikling i Rogaland
18. okt Smittevernkonferanse
18. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
17. okt Webinar i omlegging til økologisk landbruk
16. okt Markdag fangvekstar
05. okt - 06. okt Kurs i offentleg helsearbeid
04. okt Ope møte for nye faste verjer
september 2023
22. sep Housing First-konferanse
21. sep GSI - samling 21.september