Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV

Dato:
1. november 2023 09.30 - 15.00
Sted:
Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland
Målgruppe:
Veiledere i NAV som følger opp unge voksne med situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset bistandsbehov

I samarbeid med NAV Rogaland inviterer Statsforvalteren i Rogaland til fagsamling for veiledere i NAV

Publisert 28.08.2023

Fagsamlingen retter seg mot veiledere som arbeider med unge voksne med oppfølgingsbehov, som er omfattet av ungdomsgarantien som trådte i kraft den 01.07.23. 

Det blir en kombinasjon av faglige innlegg og gruppearbeid/erfaringsutveksling. 

Denne dagen får du muligheten til å øke kunnskapen din om ungdomsgarantien, samarbeidsbestemmelsene og taushetsplikt, samarbeidet med fylkeskommnuen forå øke gjennomføringen i videregående opplæring og gaming- lidenskap og lidelse. 

Se program i lenke. 

Samlingen er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr 550,-

Det er 70 plasser på samlingen. Arrangør vil forbeholde seg retten til å omfordele plasser ved behov, slik at alle kontorene er representert. 

SAMLINGEN ER FULLTEGNET!  

 

Dato:
1. november 2023 09.30 - 15.00
Sted:
Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland
Målgruppe:
Veiledere i NAV som følger opp unge voksne med situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset bistandsbehov

Kontaktpersoner

Dokumenter