Møteplassen innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger HF område

Dato:
31. oktober 2023 08.30 - 14.30
Sted:
SUS Våland, Aula, syd bygg 2. etg.
Arrangør:
Helse Stavanger
Målgruppe:
Ledere i opplæringssektoren, helse- og omsorgstjenesten og Helse Stavanger. Koordinerende enheter i kommunene og rådgivere/fagpersoner innen habilitering/rehabilitering, opplæring og helsefellesskap/samhandling. Brukerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist:
24. oktober 2023 23.59

Tema: Oppfølging av barn og unge i skjæringspunktet mellom helse og opplæringssektoren.

Publisert 25.09.2023

Alle må bruke forhåndspåmelding via www.deltager.no innen fristen. Ikke meld deg på flere ganger da dette medfører ekstra kostnader.

Ta vare på deltagerbekreftelsen/QR koden fra www.deltager.no. Vi har ikke kapasitet til å sjekke påmeldinger eller ordne påmelding etter oppsatt frist. 

Møteplassen er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med 300,-.   

 

Påmelding: Møteplassen innen habilitering og rehabilitering 2023 (deltager.no)

Dato:
31. oktober 2023 08.30 - 14.30
Sted:
SUS Våland, Aula, syd bygg 2. etg.
Arrangør:
Helse Stavanger
Målgruppe:
Ledere i opplæringssektoren, helse- og omsorgstjenesten og Helse Stavanger. Koordinerende enheter i kommunene og rådgivere/fagpersoner innen habilitering/rehabilitering, opplæring og helsefellesskap/samhandling. Brukerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist:
24. oktober 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter