Kommuneøkonomi og bærekraft

Dato:
23. november 2023 12:00 - 15:30
Sted:
Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Kommunal- og distriktsdepartementet
Målgruppe:
Ansatte i kommunene, fylkeskommunen og politikere

Statsforvalteren i Rogaland inviterer, i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet, til et halvdagsseminar om inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner under Bærekraftsuka 2023.

Publisert 24.08.2023

Kommunene er avhengig av å ha et økonomisk handlingsrom for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling i egen kommune. Det samme gjelder for fylkeskommunene. I seminaret gjennomgår vi hvordan kommunesektoren finansieres, hvordan skatteinntekter omfordeles og hvordan rammetilskuddet fordeles mellom kommuner og mellom fylkeskommuner.

Seminaret passer for alle ansatte i kommunene, fylkeskommunen og politikere som er interessert i dette temaet, og det kreves ingen forkunnskaper. Foredragsholdere er seniorrådgiver Dorottya 
Bognár-Lahr og seniorrådgiver Sissel Frestad, begge fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Aktuelle tema vil være:
Hvordan går det i kommunesektoren? Hvordan er status for kommuneøkonomien?

Hvorfor har vi et inntektssystem og hvordan er det bygget opp?

Hvordan virker skatteinntekter og skatteutjevningen inn på kommuneøkonomien?

Hvordan skjer kostnadsutjevningen mellom kommunene. Hva er kostnadsnøkkelen?

Hva finnes av regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd?

Det er begrenset antall plasser. For påmelding gå til denne siden:
Påmelding til seminaret Kommuneøkonomi og bærekraft

Dato:
23. november 2023 12:00 - 15:30
Sted:
Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Kommunal- og distriktsdepartementet
Målgruppe:
Ansatte i kommunene, fylkeskommunen og politikere