Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

Dato:
18. oktober 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland
Målgruppe:
Alle som møter barn og unge i sitt arbeid
Påmeldingsfrist:
13. oktober 2023 23:59

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til introduksjonskurs i korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.

Publisert 24.04.2023

Vald og overgrep mot barn og unge er eit stort samfunnsproblem. Vi veit at mange barn veks opp med vald, overgrep og omsorgssvikt, og vi veit at det aukar risikoen for alvorlege fysiske og psykiske helseplagar seinare i livet.

Barn treng trygge vaksne. På introduksjonskurset vert du kjent med nettressursane «Snakke med barn» og «Jeg vet». Desse ressursane kan bidra til at nettopp du vert ein vaksen som vågar å sjå, og tør å handle når du er bekymra for eit barn.

Kursinnhald

Etter kurset vil du

  • ha grunnleggande kunnskap om kva som er viktig i samtalar med barn og unge
  • ha god oversikt over dei digitale kunnskapsplattformane snakkemedbarn.no og jegvet.no
  • ha god kjennskap til simuleringsdelen av snakkemedbarn.no
  • kunne bruke snakkemedbarn.no til undervisning, utvikling og rettleiing i tenesta di
  • kunne bruke snakkemedbarn.no til eigentrening og utvikling i samtalar med barn og unge
  • få mogelegheit til å melde deg som "Snakke-fadder"

Førelesarar er barnevernspedagog Linda Kvalvik og psykologspesialist Steinar Hvål.

Førebuing til kurset

Vi ønskjer at de gjer dykk kjent med følgjande nettressursar

Praktisk informasjon

Det er gratis å delta. Kurset er digitalt. Lenkje blir sendt påmelde deltakarar i eigen e-post den 16. oktober 2023

Praktiske spørsmål kan rettast til arrangørane av kurset Linda R. Kvalvik (tlf:98 68 83 94) og Steinar Hvål (tlf:98 82 25 55).

Ved at du melder deg på denne samlinga, samtykker du samtidig til at informasjonen din blir delt med medarrangør, at namn og e-postadresse kan bli synleg i ein Outlook-invitasjon og i det digitale møtet. Les meir om personvern her eller under "Lenkjer".

Påmelding

Dato:
18. oktober 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland
Målgruppe:
Alle som møter barn og unge i sitt arbeid
Påmeldingsfrist:
13. oktober 2023 23:59