Barnevernledersamling 2023

Dato:
23. november 2023 10.00 - 24. november 2023 14.00
Sted:
Clarion Hotel Energy
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Barnevernledere og deres ledergruppe/nøkkelpersoner.
Påmeldingsfrist:
1. november 2023 23.59

Statsforvalteren i Rogaland inviterer til barnevernledersamling. Årets samling skal være på Hotel Energy i Stavanger den 23. - 24. november.

Publisert 08.09.2023

På samlingens dag 1 kommer blant annet familievernkontoret på Haugalandet som vil si noe om deres tilbud om oppfølging av foreldre som har barn som bor i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Barneverns- og helsenemnda kommer også.

Leder av Barnevernsutvalget, Marit Skivenes kommer. Hun vil snakke om enkelte tema og problemstillinger som utvalget har trukket frem i rapporten og hvordan høringsinstansene og andre har kommentert til disse temaene.  

Bufdir kommer og vil ha fokus på nasjonal veileder om veiledning av ansatte i barneverntjenestene og de faglige anbefalingene om kompetansekrav og utdanning.

Vi vil samarbeide videre med barnevernledernes arbeidsutvalg for å spisse disse innleggene opp mot det som er ønsket fra dere.

Dag 1 fra kl. 08.00-10.00 Barnevernlederne møtes - Årsmøte. Dagens øvrige program starter kl. 10.00.

Dag 2 er viet til temaet veiledning. Det er RKBU som står for dagen. Foreløpig skisse er:

Å VÆRE VEILEDER NÅR DU OGSÅ ER LEDER

  • Rollene og hvordan vi forstår de
  • Veileder og leder- utfordringer og muligheter
  • Makt og tillit
  • Rolleklarhet og trygget
  • Veiledning- hva er det? Tips og innspill til planlegging og gjennomføring av veiledningsforløp

Det vil være øving på veilederrollen. Men også refleksjoner og gruppearbeid.

Mer detaljert program kommer.

 

Statsforvalteren dekker overnatting fra 23. - 24. november. Eventuelle reisekostnader må dekkes av kommunen.

Overnatting fra 22. november - 23. november er forbeholdt barnevernledere med lang reisevei som skal delta på årsmøte.

Det blir felles middag på kvelden den 23. november, se påmeldingskjema. 

Påmeldingen er bindende. Ikke meldt forfall blir belastet med kr. 1000,-

 

Dato:
23. november 2023 10.00 - 24. november 2023 14.00
Sted:
Clarion Hotel Energy
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Barnevernledere og deres ledergruppe/nøkkelpersoner.
Påmeldingsfrist:
1. november 2023 23.59