Oppvekstkonferansen 2023

Dato:
2. november 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Atlantic Hall, Hotell Atlantic Stavanger og på nett
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som arbeider med og for barn og unge i privat og offentlig sektor, ungdomsråd, politisk, administrativ og kommunal/fylkeskommunal ledelse
Påmeldingsfrist:
27. oktober 2023 23:00

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer årlig Oppvekstkonferansen. Tema for årets konferanse er utenforskap blant barn og unge.

Publisert 29.03.2023, Oppdatert 23.10.2023

Utenforskap er en kompleks samfunnsutfordring og rammer barn og unge både som enkeltpersoner og gruppe. Å oppleve utenforskap over tid kan gå i arv. Vi må jobbe sammen på tvers av stat, fylke, kommune og frivillighet for å forebygge og avdekke strukturer som bidrar til å forsterke og opprettholde utenforskap blant barn og unge.

Konferansen ledes av statsforvalter Bent Høie.

Se opptak her (tekstet):

(3) Oppvekstkonferansen 2023 - YouTube

Program 

09:00 - 10:15

Åpning  

v/ Bent Høie, statsforvalter i Rogaland 

 

Unge i utenforskap- Hva holder dem utenfor?   

v/ Gustav Svane og Steffen Andre Vatland, Nav Rogaland  

 

Hva sier ungdommen selv om utenforskap i Rogaland? Ungdata  

v/ Sven Gustafsson, KORUS  

 

Statsforvalterens ungdomspanel om utenforskap, psykisk helse og sosiale medier 

v/ David Tural Mousavi og Milica Divjak, Statsforvalterens ungdomspanel 

 

Pause

10:15 - 11:35

I musikkorps er alle innenfor 

v/ Madlamark skolekorps  

 

Lesemestring forebygger utenforskap   

v/ Kjersti Lundetræ, Lesesenteret UIS 

 

Erfaringer fra barne- og ungdomsskolen og sosial rettferdighet i vgo  

v/ Marieke Bruin, UIS 

 

HELT MED   

v/ Johannes Tveitnes, Adam Berge og Hanne Kluge 

 

Pause

11:35 – 12:40

Fullføringsreformen og ungdomsgarantien mot utenforskap  

v/ Eiliv Fougner, Rogaland fylkeskommune og Anneline Teigen, Nav Rogaland 

 

Barns rettigheter i møte med velferdstjenestene 

v/ barneombud Inga Bejer Engh 

12:40-13:30

Lunsj

13:30 – 14:45

Med barnet hele vegen, NOU barneverinsinstitusjonsutvalget 

v/ Gøril Våland, visepolitimester Sør-Vest politidistrikt  

 

Hvordan bruke BK for å forebygge utenforskap?  

v/ Rita Hammerø, Helse Stavanger   

 

Hvordan vi bor, påvirker hvordan vi har det - Erfaringer og råd fra ungdom om kommunal bolig

v/ Stina Eiet Hamberg, Redd barna 

 

Avslutning og vel hjem

v/ Bent Høie, statsforvalter i Rogaland

 

 

Dato:
2. november 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Atlantic Hall, Hotell Atlantic Stavanger og på nett
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som arbeider med og for barn og unge i privat og offentlig sektor, ungdomsråd, politisk, administrativ og kommunal/fylkeskommunal ledelse
Påmeldingsfrist:
27. oktober 2023 23:00