Digital fagdag - vurdering av barnets beste

Dato:
23. november 2023 12.00 - 15.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobber med og for barn og unge i offentlig og privat sektor. Alle som jobber med beslutningsgrunnlag for saker som angår barn og unge
Påmeldingsfrist:
22. november 2023 00.00

Tar du beslutninger og behandler saker som har direkte eller indirekte betydning for barn og unge? Velkommen til tverrfaglig, digital fagdag om vurdering av barns beste

Publisert 10.05.2023, Oppdatert 23.06.2023

Barnekonvensjonen art. 3 og vår egen grunnlov § 104, sier at i alle saker som gjelder enkeltbarn, en spesiell gruppe barn eller barn generelt, skal barnets beste vurderes. Ansatte i det offentlige har med dette plikt til å vurdere barnets beste før det tas en beslutning. Gjennom en barnerettighetsvurdering vil man sikre at konsekvenser for barn er kartlagt og barnets beste er vurdert.  Men hvordan vurdere barnets beste i saker som angår enkeltbarn og barn som gruppe?  

Bærekraftsuka 2023 

Barnekonvensjonen skal sikre alle barn og unge deres rettigheter. Barnekonvensjonen er et godt verktøy for å sikre barn og unge en bærekraftig barndom. 

I Bærekraftsuka setter vi søkelys på barns beste vurderinger i offentlig sektor. Vi arrangerer en digital fagdag som vil ha en felles del som handler om barns rettigheter. Felles del er relevant for alle som jobber med og for barn og unge i kommunal - og privat sektor.  

Etter felles del vil det være mulig å velge parallellsesjoner som er mest relevant for deg i ditt daglige arbeid. Paralellsesjon velger du i påmeldingsskjema.

Alle parallellsesjoner blir tatt opp og vi deler opptaket i sin helhet i etterkant med påmeldte. Deltakelse er gratis, lenke til arrangementet vil bli sendt ut til påmeldte ila onsdag 22.november

 

12:00 - 14:00 Felles del for alle påmeldte

Åpning v/ Bent Høie, statsforvalter

Barns rettigheter v/ Kirsten Sandberg, professor i barnerett Universitetet i Oslo

Barnerettighetsvurdering på systemnivå v/ Ivar Stokkereit, Barneombudet

Den barnefaglige reisen v/ Thale Moen og Line Zahl Kvakland, UDI

 

14:00 - 15:30 Paralellsesjoner

  • Barns beste i plan v/ Statsforvalteren i Rogaland
  • Barns beste vurderinger i praksis- eksempel fra barnehage og skole v/ Statsforvalteren i Rogaland
  • Hvordan arbeide for å ivareta barns interesser i helse og omsorgssaker v/ Statsforvalteren i Rogaland

 

Les også:

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barn-og-foreldre/0-24/vurdering-av-barnets-beste-i-saksbehandling/

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Ein-trygg-skuledag-utan-mobbing/elevens-beste/ 

Dato:
23. november 2023 12.00 - 15.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobber med og for barn og unge i offentlig og privat sektor. Alle som jobber med beslutningsgrunnlag for saker som angår barn og unge
Påmeldingsfrist:
22. november 2023 00.00