Møte samarbeidsforum for lokal kompetanseutvikling i Rogaland

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 20. oktober 2023 14.00
Sted:
Victoria hotel
Arrangør:
AU sammen med sekretariatet (Statsforvalteren)
Målgruppe:
medlemmer i samarbeidsforum og bisittere (ikke åpent for andre)
Publisert 13.09.2023

 

Agenda: 

- Økt kvalitet gjennom styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler. – Erfaringer; suksesskriterier og utfordringer. 

- Oppsummert rapportering tilskuddsordning i Rogaland 2022 

- Kompetanseløftet – erfaringer og veien videre 

- Revidering av langsiktig plan for lokal kompetanseutvikling i Rogaland med utgangspunkt i innmeldte problemstillinger fra samarbeidsforum 

 

AU ønsker å legge til rette for en felles middag torsdag kl 17.00. Vi vil sende ut en egen forespørsel om dette til påmeldte etter fristen.

19.oktober: kl. 10.00–17.00

20.oktober: kl. 09.00-14.00

 

Bindende påmelding via denne lenken: https://www.deltager.no/statsforvalteren/event/samarbeidsforum_19_og_20_oktober_19102023#/init

med frist 21.09.23.

 

Deltakerne betaler selv dagpakke, middag og evt. overnatting.

Ved forfall møter fast vararepresentant. Hvis dere ikke har ordnet med fast vararepresentant ber vi om at dere gjøre det. Bisittere benytter påmeldingsskjema på samme måte som medlemmene i samarbeidsforum.

 

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 20. oktober 2023 14.00
Sted:
Victoria hotel
Arrangør:
AU sammen med sekretariatet (Statsforvalteren)
Målgruppe:
medlemmer i samarbeidsforum og bisittere (ikke åpent for andre)

Kontaktpersoner