Erfaringskonferanse- - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV samt skjønnsmidler på sosialområdet

Dato:
20. november 2023 12.00 - 21. november 2023 15.00
Sted:
Radisson Blu, Gardermoen
Arrangør:
Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland
Målgruppe:
Prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland inviterer til erfaringskonferanse 20.-21. november på Gardermoen for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet. 

Publisert 19.09.2023

Det forventes at alle Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler deltar på slike samlinger, for å dele av sin erfaring og lære av andre prosjekter.

Det legges opp til både foredrag og læringsverksted, samt mye tid til erfaringsutveksling.

Informasjon om de ulike læringsverkstedene kommer senere.

Deltakeravgiften er kr. 3960,-. Dette dekker dagpakke/overnatting og middag. Kompetansemidlene som er innvilget sammen med tilskudd til prosjektene er ment til å kunne dekke deltakeravgiften + reise.

Påmeldingsfrist: 24. oktober. NB! Bindende påmelding.

Benytt denne påmeldingslenken: https://forms.office.com/e/ERar52iJGb

Vi gleder oss til å treffe dere😊

 

Dato:
20. november 2023 12.00 - 21. november 2023 15.00
Sted:
Radisson Blu, Gardermoen
Arrangør:
Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland
Målgruppe:
Prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Dokumenter

Kontaktpersoner

Statsforvalteren i Innlandet:

Bente N. Lindstad, bente.nygaard.lindstad@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen, randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no

Margareta F. Mæhlum, margareta.mahlum@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Rogaland:

Inger Karin Brekke, inger.karin.brekke@statsforvalteren.no

Statsforvalteren  i Agder:

Knut Rune Kleven, knut.kleven@statsforvalteren.no