Kurs i hvordan bli Inn på tunet-tilbyder

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 20. oktober 2023 17.00
Sted:
Hamar
Arrangør:
IPT Norge og NLR
Målgruppe:
Gårder som ønsker å starte opp med Inn på tunet
Fjotland Gard. Foto: Cathrine Fjotland

Kurs på Hamar 19.–20. oktober for deg som ønsker å starte opp med Inn på tunet (IPT). Dette er et arbeidskurs med påmeldingsfrist 28. august.

Publisert 05.07.2023

IPT Norge SA arrangerer i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Målsetningen er å bidra til at ditt tilbud blir IPT godkjent ved å lære deg veien dit. 

Faglig påfyll og "verktøy i kassa"

Kurset vil gi deg faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», men også nettverk med andre Inn på tunet tilbydere. Kurset avholdes over 2 dager på Hamar, i NLRs lokaler på Stensby torsdag 19. oktober og fredag 20. oktober. Det blir felles middag på Scandic Hamar første kurskveld.

Kick-off kveld 9. oktober

I forkant av kurset blir det arrangert en kick-off kveld på Teams mandag 9. oktober. Det blir en kort innføring i IPT tjenestekonseptene, dere får høre litt om hvordan det er å drive som tilbyder, litt om Bondelagets Inn på tunet skole og godkjenningsprosessen. Avslutningsvis blir det kort info om kursprogrammet på Hamar.

Mer informasjon om kurset, priser, program og påmelding innen 28. august.

imageeikyl.png

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 20. oktober 2023 17.00
Sted:
Hamar
Arrangør:
IPT Norge og NLR
Målgruppe:
Gårder som ønsker å starte opp med Inn på tunet

Kontaktpersoner

Inn på Tunet

Inn på tunet er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tilbodet skal gje meistring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er ein eigedom som blir nytta til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetane i tenestilbodet er knytt til garden, livet og arbeidet der.

Statsforvaltaren har ansvar for å følgje opp den nasjonale satsinga på Inn på tunet. Det er Statsforvaltaren si landbruksavdeling som koordinerer arbeidet med Inn på tunet i Rogaland. Her kan kommunar, gardar og andre få informasjon om Inn på tunet og råd ved etablering og drift.

Hovudoppgåvene er:

  • å gjere Inn på tunet betre kjent i kommunal og statleg sektor
  • å auke kompetansen på kjøpar- og tilbydarsida gjennom utviklingsarbeid, informasjonsarbeid, kurs og andre aktivitetar