Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - Dag 3

Dato:
26. oktober 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Gaffel & Karaffel
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Napha, A – larm, Stavanger og Time kommuner
Målgruppe:
Politikere, ansatte i kommunen, andre tjenesteytere og arkitekter
Påmeldingsfrist:
12. oktober 2023 23.59

Nabolagsarbeid og Nimby ( Not in my backyard) effekten

Statsforvalteren i Rogaland, sammen med Napha, A – larm, Stavanger og Time kommuner, inviterer til den 3. fagdagen om ROP, bolig og tjeneste.

Publisert 08.09.2023

Dag 1:

21. mars 2023 kl. 09.15-15.00. Tema: Trygge bosettinger og trygge ansatte. Hvordan få til gode bosettinger for de som har omfattende problemer.

Dag 2 "Ka ska te?" Bolig, ROP og samarbeid:

31. mai 2023 kl. 09.00-15.00. Tema: Samarbeid mellom tjenestenivå. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten?

Dag 3 - Nabolagsarbeid og Nimby

26. oktober 2023 kl. 09.00-15.00. Tema Nabolagsarbeid. Nimby (Not in my backyard). 

Denne gangen setter vi søkelys på planlegging og etablering av boliger til mennesker med rusavhengighet.

Hvilke nabolag og samfunn ønsker vi? og hvordan kan vi få til sosial bærekraftig planlegging, som ivaretar alle parter som involveres når boliger til mennesker med rusavhengighet skal etableres.

 

Det er plass til 80 personer. Ved stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en prioritering, slik at flest mulig arbeidsteder er representert. 

 

Fagdagen er gratis. Påmelding er bindende. Manglende oppmøte blir belastet med kr 350,-.

Forbehold om endringer i programmet.

Dato:
26. oktober 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Gaffel & Karaffel
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Napha, A – larm, Stavanger og Time kommuner
Målgruppe:
Politikere, ansatte i kommunen, andre tjenesteytere og arkitekter
Påmeldingsfrist:
12. oktober 2023 23.59