Webinar om forurensningsloven for kommunene

Dato:
22. november 2023 09.30 - 11.00
Sted:
Webinar (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere som jobber med forurensningsloven.
Påmeldingsfrist:
20. november 2023 00.00

Statsforvalteren inviterer til webinar om forurensningsloven. Vi vil gi en grunnleggende innføring i loven, med spesielt fokus på bestemmelser hvor kommunen er forurensningsmyndighet.

Publisert 22.09.2023

Endelig program vil komme senere, men i korte trekk vil vi ta opp disse temaene:

  • Når er kommunen forurensningsmyndighet?
  • Grensen mellom lovlig og ulovlig forurensning.
  • Forsøpling vs. forurensning.
  • Plikten til å unngå forurensning og å rydde opp etter forurensningsloven § 7.
  • Graving i forurenset grunn.
  • Kort om avløp (forurensningsforskriften kap. 12-14).

Send gjerne inn forslag til tema eller spørsmål til tage.eriksen@statsforvalteren.no, så ser vi hva vi får tatt med.

Lenke til webinaret vil komme her og blir sendt på e-post til deltakerne når det nærmer seg. Vi ønsker  at dere melder dere på i skjemaet nedenfor.

Klikk her for å bli med på webinaret (Teams-lenke).

Dato:
22. november 2023 09.30 - 11.00
Sted:
Webinar (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere som jobber med forurensningsloven.
Påmeldingsfrist:
20. november 2023 00.00

Kontaktpersoner