Helseerklæring

For å reise offshore må du ha en gyldig helseerklæring (helseattest).

På denne siden finner du informasjon om helseerklæringer og petroleumslegenes arbeid.

Det er ikke fastsatt pris på helseerklæringen. Prisen kan derfor variere.

Du kan sende dokumenter til oss ved å bruke den røde knappen "send sikker melding". Husk å angi at meldingen skal til Fylkesmannen i Rogaland.

Petroleumslegen kan sende dispensasjonssøknader m.v på en trygg måte ved å bruke den svarte knappen "send sikker melding (bedrift)". Husk å angi at meldingen skal til Fylkesmannen i Rogaland.

Som hovedregel vil vi svare innbyggere i Norge via digital postkasse og leger og virksomheter via Altinn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Nye skjema for dykkarar

Det er utarbeid ny skjema for helsekrav for dykkarar i petroleumsverksemda til havs.


Kontakt oss om helsekrav offshore

Mange av dei vanlegaste spørsmåla finn du svar på her på nettsidene våre. Sjå mellom anna desse artiklane:

  • Om dispensasjonssøknad
  • Klagerett på vedtak om dispensasjon
  • Oppfyller eg helsekrava for å arbeide offshore?
  • Når treng eg offshore helseerklæring?
  • Helsekrav for offshoredykkarar

Helsekrava for arbeid offshore finn du i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Ei meir detaljert skildring av helsekrava finn du i vegleiaren til forskrifta. 


Endring i skjema for helseerklæring

Helsedirektoratet har bestemt at petroleumslegen må skrive utløpsdatoen for sin petroleumslegegodkjenning på helseerklæringer for offshorearbeidere.


Helseerklæring for helikopterpiloter

Piloter med sertifikat for komersiell helikopterflygning kan oppholde seg på innretninger uten offshore helseerklæring.


Britiske og nederlandske helseerklæringer for dykking offshore

Statsforvalteren i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at disse helseerklæringene er akseptert på linje med norsk helseerklæring for dykking på den norske kontinentalsokkel:


Når treng eg offshore helseerklæring?

Det er bare personar som skal reise til faste og flyttbare innretningar som deltek i petroleumsverksemda, som skal ha offshore helseerklæring. Personar som skal reise til fartøy, treng etter regelverket ikkje slik erklæring.


Britiske og nederlandske helseerklæringer

Offshorearbeidere fra utlandet kan fra 6. desember 2012 bruke britiske og nederlandske helseerklæringer når de skal arbeide offshore i Norge.


Oppfyller eg helsekrava for å arbeide offshore?

Svar: Dersom du er i tvil om helsekrava er oppfylte, må du ta kontakt med ein petroleumslege. Petroleumslegen vil undersøke personen på bakgrunn av rettleiar IS-1879 og avgjere om helsekrava er oppfylte.


Tuberkulosekontroll i petroleumsverksemda

Det er gjort endringar i Forskrift om tuberkulosekontroll. Endringane trådde i kraft 1. mars 2009. Her følgjer retningslinjer for petroleumsverksemda.


Rettleiar til helsekrav i petroleumsverksemda

Helsedirektoratet har gitt ei rettleiing til forskrift om helsekrav til personar i arbeid på innretningar i petroleumsverksemda til havs.