Britiske og nederlandske helseerklæringer

Offshorearbeidere fra utlandet kan fra 6. desember 2012 bruke britiske og nederlandske helseerklæringer når de skal arbeide offshore i Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2012

Avgjørelsen gjelder bruken av Oil and Gas UK og NOGEPA medical certificate i stedet for norsk offshore helseerklæring både i maritime operasjoner (sjøfart) og i petroleumsvirksomheten til havs.

Hva betyr dette i praksis?

Offshorearbeidere med gyldig britisk eller nederlandsk helseerklæring (medical certificate) kan nå arbeide i norsk sektor uten norsk helseerklæring. Offshorearbeidere i utlandet kan gå til Oil and Gas UK eller NOGEPA sine leger og få et Oil and Gas UK eller NOGEPA medical certificate, selv om de bare skal til norsk sektor.

Eksempler på hvordan disse ser ut, finner du i lenkelisten. Utforming og farger kan variere noe, med tillegg av stempler og logoer. Helseerklæringene skal være utstedt av legene som er registrert hos Oil and Gas UK eller NOGEPA.

Dersom helseerklæringen er påført restriksjoner, gjelder disse i Norge. Merk at Oil and Gas UK og NOGEPA medical certificate med restriksjoner som nevner bestemte flyttbare innretninger og fartøy fortsatt kan benyttes når innretningen eller fartøyet er i norsk sektor.

 

Hvor finner jeg Oil and Gas UK og NOGEPA sine godkjente leger?

Lenker til Oil and Gas UK og NOGEPA sine hjemmesider finner du i lenkelisten.

Viktig å tenke på

Dersom du reiser offshore med et utenlandsk medical certificate, gjelder de samme reglene som for personer med norske helseerklæringer. De ansvarlige operatør- og driftsselskapene gjør kontroller i samsvar med vanlig praksis og reglene i helsekravforskriften. Dette innebærer at du kan bli nektet å reise offshore dersom operatøren mener du ikke oppfyller kravene til helse.

Vi har meldt fra om dette til bransjeforeningene Norsk Olje og Gass og Rederiforbundet, Oil and Gas UK og NOGEPA, samt alle norske heliporter.

Nærmere beskrivelse av avgjørelsen

Fylkesmannen i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at følgende helseerklæringer fra 06.12.2012 er akseptert på linje med norske helseerklæringer for petroleumsvirksomheten til havs.:

  • Offshore Medical Certificate in accordance with Oil and Gas UK Medical Guidelines
  • Personal Safety Logbook: V. Medical Examinations Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) Guidance for Offshore Medical Examinations

Kan jeg bruke den norske offshoreattesten i britisk sektor?

Fylkesmannen har ikke oppdaterte opplysninger om bruken av norske offshoreattester rundt om i verden. Du kan finne informasjon om bruken av norske offshoreattester i britisk sektor nederst på Oil & Gas UK sin hjemmeside.