Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kontakt oss om helsekrav offshore

Mange av dei vanlegaste spørsmåla finn du svar på her på nettsidene våre. Sjå mellom anna desse artiklane:

Helsekrava for arbeid offshore finn du i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Ei meir detaljert skildring av helsekrava finn du i vegleiaren til forskrifta. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 28.05.2019

Saksbehandlingstida for søknadar om dispensasjon er vanlegvis 4 til 6 veker. I periodar med stor pågang kan saksbehandlingstida vera lengre enn dette. Dersom søknaden ikkje inneheld alt me treng for å behandle saka vil og saksbehandlingstida bli lengre.
Me har som hovudregel ikkje høve til å prioritere sakar framfor andre. Eventuelle førespurnadar om å få prioritert ei sak koma frå petroleumslegen og vera godt grunngjeven.

 

Me har telefontid mellom klokka 0900 og 1400 på tysdagar og torsdagar. Me kan kontaktast på telefonnummer: 51 56 87 00.

Me kan og kontaktast på e-post:

fmropost@fylkesmannen.no

 

Kontaktpersonar:

ass. fylkeslege Andres Neset, e-post: fmroann@fylkesmannen.no

ass. fylkeslege Ingegerd Møller, e-post: fmroimo@fylkesmannen.no

 

Me ber om at personsensitive opplysingar ikkje blir sendt på e-post, bruk då heller funksjonen «Send sikker melding».