Kontakt oss om helsekrav offshore

Mange av dei vanlegaste spørsmåla finn du svar på her på nettsidene våre. Sjå mellom anna desse artiklane:

Helsekrava for arbeid offshore finn du i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Ei meir detaljert skildring av helsekrava finn du i vegleiaren til forskrifta. 

Publisert 28.05.2019, Sist endra 06.10.2021

Saksbehandlingstida for søknadar om dispensasjon er vanlegvis 4 til 6 veker. I periodar med stor pågang kan saksbehandlingstida vera lengre enn dette. Dersom søknaden ikkje inneheld alt me treng for å behandle saka vil og saksbehandlingstida bli lengre.
Me har som hovudregel ikkje høve til å prioritere sakar framfor andre. Eventuelle førespurnadar om å få prioritert ei sak koma frå petroleumslegen og vera godt grunngjeven.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt

Me har telefontid mellom klokka 09.00 og 14.00 på tysdagar og torsdagar. Me kan kontaktast på telefonnummer: 51 56 87 00.

Me kan og kontaktast på e-post: sfropost@statsforvalteren.no

Kontaktpersonar:

ass. fylkeslege Ellen Renate Hamre Eike: sfroelrei@statsforvalteren.no

ass. fylkeslege Trond Oliversen: sfrotroli@statsforvalteren.no

Me ber om at personsensitive opplysingar ikkje blir sendt på e-post, bruk då heller funksjonen «Send sikker melding».