Endring i skjema for helseerklæring

Helsedirektoratet har bestemt at petroleumslegen må skrive utløpsdatoen for sin petroleumslegegodkjenning på helseerklæringer for offshorearbeidere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2017

Endringen er lagt inn i signeringsfeltet, hvor legen nå må skrive utløpsdatoen for sin petroleumslegegodkjenning.

Grunnen til at det er blitt nødvendig å oppgi denne datoen, er at det har oppstått situasjoner i heliporten hvor det stilles spørsmålstegn ved gyldige helseerklæringer. Etter det vi erfarer skjer dette som regel ved kontroll av helseerklæringer som blir mottatt etter at legens godkjenning er utløpt. Det blir da stilt spørsmål om hvorvidt legen var godkjent da han skrev helseerklæringen.

I noen tilfeller har vi sett at leger fortsetter å skrive ut helseerklæringer etter at godkjenningen er utløpt. Dette er få tilfeller, men fører til stor ulempe for dem det gjelder. Endringen i helseerklæringen vil slik vi ser det forhindre at slike feil skjer. 

Vi minner samtidig på at det fortsatt vil vere en god del gamle helseerklæringer i sirkulasjon. Det vil ta lang tid før endringen kan bli impementert i legene sine elektroniske system. Fylkesmannen tilrår at helseerklæringer på gamle skjema inntil videre blir akseptert på lik linje med nye skjema.