Oppfyller eg helsekrava for å arbeide offshore?

Svar: Dersom du er i tvil om helsekrava er oppfylte, må du ta kontakt med ein petroleumslege. Petroleumslegen vil undersøke personen på bakgrunn av rettleiar IS-1879 og avgjere om helsekrava er oppfylte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her er eit oversyn over dei sjukdommane publikum som regel har spørsmål om:

 • ADHD og Asperger: Petroleumslegen må søkje om dispensasjon.
 • Diabetes type 1: Kan få dispensasjon for sporadiske turar. Ved behov for opphald over 1 veke eller vanlig offshorerotasjon er krava veldig strenge, og petroleumslegen må involvere helsetenesta på plattforma i dispensasjonssøknaden.
 • Diabetes type 2: Petroleumslegen treng som hovudregel ikkje søkje dispensasjon.
 • Hjartesjukdom: Etter hjarteinfarkt må det gå 6 veker etter stenting. Ved hjartesvikt eller flimmer, gjer petroleumslegen ei individuell vurdering.
 • Epilepsi: Helsekravet er ikkje oppfylt ved endra medisinering eller anfall siste 2 år. Det er vanskeleg å få dispensasjon frå dette kravet før det er gått 12 månader etter anfallet.
 • Hørselstap: Krav om bruk av høreapparat og normal taleoppfatning.
 • Psykisk sjukdom: Ved mild angst og depresjon treng petroleumslegen ikkje søkje dispensasjon. Ved alvorlig angst, depresjon eller gjennomgått psykose må petroleumslegen søkje dispensasjon.
 • Alkohol: Ved alkoholmisbruk er det krav om kontrollar og samarbeid mellom petroleumslegen og bedriftslegen.
 • Narkotika: Ved narkotikamisbruk er det eit krav om 6 månadar med reine prøvar, vidare kontrollar og samarbeid mellom petroleumslegen og bedriftslegen.
 • Overvekt: Petroleumslegen må sette i verk tiltak ved BMI over 35. Vekt over 120 kg eller livvidde over 115 cm kan være et sikkerheitsproblem. Petroleumslegen gjer ei individuell vurdering.
 • Syn: Synsstyrken må være minst 0,1 utan bruk av briller/linser. Dette er ikkje brillestyrken, men det talet som seier kor mykje du ser av synstavla hos legen. Dersom du brukar kontaktlinser heile døgnet, gjeld ikkje kravet om synsstyrke utan korreksjon.
 • Blodtynnande medikament (Marevan, Xarelto etc): Krav om to månader med stabil behandling.

Det er petroleumslegen som sender søknad om dispensasjon (sjå i menyen til høgre).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.