Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Skjema for offshore helseerklæring

Frå 2014 skal legen vere godkjend petroleumslege for at helseerklæringa skal vere gyldig. Skjema for helseerklæring blei revidert i 2017. 

 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 19.11.2012
Skjema Format

Egenerklæring (norsk/engelsk)

Skal bli arkivert i pasientjournalen

PDF Ikon

Legeundersøking (norsk/engelsk)

Skal bli arkivert i pasientjournalen

PDF Ikon

Erklæring om ikkje oppfylte helsekrav (norsk/engelsk)

Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

PDF Ikon

Helseerklæring revidert 2017 (norsk/engelsk)

Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

PDF Ikon

Alle skjema kan bli utfylte elektronisk, men dei må bli skrivne ut og underskrivne på vanlig måte.

I helseerklæringa er det plass til legen sitt stempel. Helsedirektoratet har i 2012 bestemt at maskinskrift eller blokkbokstavar kan erstatte stempel viss namn, HPR-nummer, adresse og telefonnummer kommer klart fram.

Skjema for helseerklæring blei revidert april 2017. Den forrige versjonen, som ikkje har dato for petroleumslegegodkjenninga, kan nyttast i ein overgangsperiode fram til endringa kan bli impementert i legane sine elektroniske system.