Skjema for offshore helseerklæring

Frå 2014 skal legen vere godkjend petroleumslege for at helseerklæringa skal vere gyldig. Skjema for helseerklæring blei revidert i 2017. 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.11.2012
Skjema Format

Egenerklæring (norsk/engelsk)

Skal bli arkivert i pasientjournalen

PDF Ikon

Legeundersøking (norsk/engelsk)

Skal bli arkivert i pasientjournalen

PDF Ikon

Erklæring om ikkje oppfylte helsekrav (norsk/engelsk)

Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

PDF Ikon

Helseerklæring revidert 2017 (norsk/engelsk)

Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

PDF Ikon

Alle skjema kan bli utfylte elektronisk, men dei må bli skrivne ut og underskrivne på vanlig måte.

I helseerklæringa er det plass til legen sitt stempel. Helsedirektoratet har i 2012 bestemt at maskinskrift eller blokkbokstavar kan erstatte stempel viss namn, HPR-nummer, adresse og telefonnummer kommer klart fram.

Skjema for helseerklæring blei revidert april 2017. Den forrige versjonen, som ikkje har dato for petroleumslegegodkjenninga, kan nyttast i ein overgangsperiode fram til endringa kan bli impementert i legane sine elektroniske system.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.