Skjema for dykkarar

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2012
Skjema

Eigenerklæring (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Legeundersøking (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Helseerklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

Udyktighetserklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal