Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Skjema for dykkarar

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 19.11.2012
Skjema

Eigenerklæring (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Legeundersøking (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Helseerklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

Udyktighetserklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal