Helseerklæring for helikopterpiloter

Piloter med sertifikat for komersiell helikopterflygning kan oppholde seg på innretninger uten offshore helseerklæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.02.2014

Fylkesmannen i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at klasse 1 medisinsk sertifikater, legeattesten som kreves for å utøve privilegiene i et flygersertifikat for kommersiell helikopterflyging, det vil si CPL(H) eller ATPL(H), er akseptert på linje med norske helseerklæringer for personer i petroleumsvirksomheten til havs.

Dette betyr at helikopterpiloter kan oppholde seg på innretninger uten offshore helseerklæring. Pilotene er likevel underlagt alle reglene i den helsekravforskriften. De ansvarlige, operatør- og driftsselskapene, skal føre kontroll i samsvar med vanlig praksis og reglene i helsekravforskriften.

Fylkesmannen i Rogaland ber om at industrien selv straks melder fra til oss dersom aksepten for klasse 1 sertifikater fører til situasjoner med økt sikkerhetsrisiko.

Vi har meldt fra om dette til bransjeforeningene Norsk Olje og Gass og Rederiforbundet, samt alle norske heliporter.