Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Rettleiar til helsekrav i petroleumsverksemda

Helsedirektoratet har gitt ei rettleiing til forskrift om helsekrav til personar i arbeid på innretningar i petroleumsverksemda til havs.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 23.02.2012

Vi har tidligare publisert nyhende om ei ny forskrift som tok til å gjelde 1.1.2011, og overgangsreglane for ordninga med petroleumslegar. Helsedirektoratet har no kome med ei utfyllande rettleiing til denne forskrifta. Rettleiinga (IS-1879) er publisert og vil bli oppdatert på nettstaden til Helsedirektoratet.

Råd og rettleiingar som Fylkesmannen i Rogaland har gitt før 1.1.2011 knytt til gamalt regelverk, er ikkje lenger gjeldande dersom dei er i motstrid med Helsedirektoratets rettleiing.