Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Britiske og nederlandske helseerklæringer for dykking offshore

Fylkesmannen i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at disse helseerklæringene er akseptert på linje med norsk helseerklæring for dykking på den norske kontinentalsokkel:

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 25.01.2013
  • Britiske helseerklæringer for offshoredykkere:The Health and Safety Executive (HSE) certificate of medical fitness to dive for the purposes of regulation 12.1b of the Diving at Work Regulations (DWR).
  • Nederlandske helseerklæringer for offshoredykkere:Geneeskundige verklaring in overeenstemming met Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek in Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit)

 Dette betyr at personer som har helseerklæring for offshoredykking fra Storbritannia eller Nederland kan reise offshore i Norge og arbeide under forhøyet omgivende trykk (arbeide som offshoredykker) uten norsk helseerklæring. Disse personene er likevel underlagt alle reglene i den norske helsekravforskriften. De ansvarlige operatør- og driftsselskapene skal føre den samme kontroll med disse personene i samsvar med vanlig praksis og reglene i helsekravforskriften.