Britiske og nederlandske helseerklæringer for dykking offshore

Statsforvalteren i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at disse helseerklæringene er akseptert på linje med norsk helseerklæring for dykking på den norske kontinentalsokkel:

Publisert 25.01.2013, Sist endret 06.10.2021
  • Britiske helseerklæringer for offshoredykkere:The Health and Safety Executive (HSE) certificate of medical fitness to dive for the purposes of regulation 12.1b of the Diving at Work Regulations (DWR).
  • Nederlandske helseerklæringer for offshoredykkere:Geneeskundige verklaring in overeenstemming met Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek in Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit)

 Dette betyr at personer som har helseerklæring for offshoredykking fra Storbritannia eller Nederland kan reise offshore i Norge og arbeide under forhøyet omgivende trykk (arbeide som offshoredykker) uten norsk helseerklæring. Disse personene er likevel underlagt alle reglene i den norske helsekravforskriften. De ansvarlige operatør- og driftsselskapene skal føre den samme kontroll med disse personene i samsvar med vanlig praksis og reglene i helsekravforskriften.