Skogbruk

Bildemontasje skog
Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Ordninger for skogbruket


Publisert 31.10.2023, Sist endret 31.10.2023

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


Publisert 09.10.2023

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2024

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket i Innlandet. Søknadsfrist 20. november 2023.


Publisert 22.09.2023

Fagdager om lukket hogst

Lukket hogst er et tema som er i vinden, og vi forventer økt bruk av lukkede hogstformer framover. Med dette som bakgrunn inviterte vi til fagdag for skogbruksfunksjonærene i kommunene. Fagdagene ble avholdt den 19. og 20. september, på henholdsvis Rena og Lillehammer.


Publisert 25.08.2023

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet "Hans" - skogbruk

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet "Hans". 


Publisert 16.08.2023

Nytt forskningsprosjekt om markberedning og karbon

Hvordan påvirker markberedning i skogbruket karbonbinding i jord? Forskere vil nå finne ut mer om dette i et nytt fireårig forskningsprosjekt i Innlandet.


Publisert 27.04.2023

Innlandsskogbruket i tall 2022

Statsforvalteren i Innlandet har laget rapporten Innlandsskogbruket i tall 2022. Rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2022.


Publisert 18.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog for 2023

Det er for 2023 bevilget 5,5 millioner kroner til miljøtiltak i skog. Nytt av året er at søknader behandles og bevilges fortløpende, med andre ord ingen søknadsfrist.


Publisert 31.03.2023

Innlandsskogbruket på offensiven

Et Innlandsskogbruk som ønsker å ruste seg for framtidens klima, møttes på vårsamling 30. mars på Terningen Arena i Elverum. Årets kick-off for skogkultursesongen hadde rekordstor oppslutning av funksjonærer fra både privat og offentlig skogforvaltning med 190 navn på deltakerlista. 


Publisert 07.02.2023

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2023

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2023. 


Publisert 16.01.2023

Hogstrekord i Innlandet 2022

2022 ble nok et år med hogstrekord i Innlandet! Hele 4,82 mill m³ rundtømmer til en verdi av 2,36 mrd kr ble omsatt. Dette utgjør 42 % av all avvirkning i Norge.