Godt oppmøte på vårsamling for skogbruket i Innlandet

Christer Karlsson (Sveriges lantbruksuniversitet) presenter for en full konferansesal
Christer Karlsson (Sveriges lantbruksuniversitet) på Vårsamling for skogbruket i Innlandet. Foto: Anne Aulie (Statsforvalteren i Innlandet).

Den 4. april var 160 funksjonærer fra privat og offentlig sektor samlet på Terningen Arena i Elverum for årets kick-off for skogkultursesongen. Vi ble presentert foredrag fra lokale næringsaktører, nasjonal forvaltning, og forskning fra både Norge og Sverige.

Publisert 15.04.2024

Nytt fra forskning og forvaltning

Både Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet deltok med foredragsholdere på vårsamlingen. Både departementet og direktoratet oppdaterte oss på hva de jobber med for tiden, og her sto revidering av forskrifter som er aktuelle for skogbruket sentralt. Vi fikk også høre om direktoratets arbeid med klimatiltak i skog og meny av tiltak for å bedre økologisk tilstand i skog.

Både Landbruksdirektoratet og NIBIO presenterte det nye forskningsprosjektet ForGran, som starter opp i år. Dette er et nasjonalt prosjekt som har som målsetting å avdekke årsaker til avgang i granplantefelter, med tanke på å kunne redusere avgangen av granplanter.

NIBIO har også gjennomført et forskningsprosjekt på høstplanting av furu, dette ble presentert på vårsamlingen av Inger Sundheim Fløistad.

To av foredragsholderne kom fra Sverige for å dele erfaringer fra svenske forsøk med oss. Jonas Rönnberg presenterte forskning på rotråte og stubbebehandling, mens Christer Karlsson presenterte erfaringer med bledningshogst i gran, og naturlig foryngelse av furu fra Siljansfors forsøkspark.

Næringsaktørenes erfaringer

Fra skognæringen i Innlandet presenterte Sverre Holm og Diana Eckert erfaringer med implementeringen av ny PEFC skogstandard i fjor. Den nye standarden innebar mange endringer, som Diana Eckert presenterte for oss. Sverre Holm viste oss hva slags praktisk betydning de nye kravene til markberedning i PEFC skogstandard får.

Vegplanlegger Erik Gjerstadberget presenterte erfaringer med skader på vegene etter ekstremværet Hans.

Even Bergseng holdt et innlegg om hvorfor ungskogpleie er så viktig, og hvordan vi kan få opp aktiviteten av dette i Innlandet.

Trond Svanøe Hafstad (Landbruksdirektoratet) presenterer ForGran prosjektet.
Trond Svanøe Hafstad (Landbruksdirektoratet) presenterte bla. ForGran prosjektet. Foto: Magne Sandtrøen (Statsforvalteren i Innlandet).

Viktig møteplass

Vårsamling for Innlandsskogbruket er en årlig møteplass som arrangeres av kontaktutvalget for skogbruk i Innlandet, og finansieres av fylkesinntrukne rentemidler. Enhet for skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet er praktisk arrangør. Samlingen favner bredt, og deltagerne kommer fra både offentlig forvaltning, og de ulike firmaene innenfor skogbransjen i Innlandet.