Skogskader

Skog med skade av furubarveps

Skogskader er et bredt fagfelt som handler om skader forårsaket av insekter, sopper, dyr og klima. Offentlig skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av skogskader.

Skogeier er ansvarlig for at hogst, fremdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog.

Statsforvalteren ser til at kommunene overvåker skogen av hensyn til fare for ulike skogskader. Alle som observerer skogskader kan melde disse til Skogskader på internett som driftes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Ansvar og tiltak er gitt i Forskrift om bærekraftig skogbruk, kapittel 4: Tiltak mot skader på skog


Publisert 05.06.2024

Masseutbrudd av Heggspinnmøll

Den 22. mai ble det første tilfellet av heggspinnmøll registrert på Skogskader.no, denne gangen i Nord-Fron. Siden da har det kommet flere meldinger om heggspinnmøll rundt Mjøsa og nordover langs Lågen. Et omfattende utbrudd pågår nå, der et stort antall heggtrær er angrepet. I det ellers så grønne landskapet skiller de angrepne trærne seg ut, uten bladverk og innkapslet i silke fra heggspinnmøllens larver.


Publisert 06.06.2019, Sist endret 06.07.2022

Barkbiller

Granbarkbillen, Ips typographus, er den viktigste insektskadegjøreren på granskog i Europa og er den eneste som kan drepe levende gran i Norge. Den har vært overvåket med feromonfeller årlig i 40 år. Overvåkingen er den mest omfattende på granbarkbillen i verden.