Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Signering av samarbeidsavtale mellom brannvesen, skognæringen og Statsforvalteren i Innlandet. Fra venstre: Arnfinn Strømstad, Jo Inge Westengen, Asbjørn Lund, Eva Skagestad, Trond Joar Kjenstadbakk, Laila Lien, Kenneth Langsethagen, Per Kveseth, Torgrim Fjellstad og Lars Kristen Haug.
Signering av samarbeidsavtale mellom brannvesen, skognæringen og Statsforvalteren i Innlandet. Fra venstre: Arnfinn Strømstad, Jo Inge Westengen, Asbjørn Lund, Eva Skagestad, Trond Joar Kjenstadbakk, Laila Lien, Kenneth Langsethagen, Per Kveseth, Torgrim Fjellstad og Lars Kristen Haug. Foto: Gustav Uhnger.

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.

Publisert 30.03.2022

Prognoser for framtidens klima peker på mer ekstremvær som tørke, vind og nedbør. Dette er endringer som igjen er med på å øke risikoen for store skogbranner. Avtalen som ble signert av skognæringen, brannvesen og Statsforvalteren i Innlandet har som hensikt å forsterke ressurstilgangen og samarbeidet mellom de ulike aktørene ved store hendelser. Avtalen styrker samarbeidet i Innlandet fylket innen fire hovedområder.

  • Tilgang til samlede ressurser og kompetanse gjennom økt samarbeid
  • Tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver i forebyggings- og beredskapsarbeid
  • Etablering av Skogbrannråd for evaluering og videreutvikling
  • Samarbeid på lokalt nivå

Avtalen er signert av Glommen-Mjøsen skog, Nortømmer AS, SB Skog, Viken Skog, Brannsjefutvalget i Innlandet, Statskog og Statsforvalteren i Innlandet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.