Skog og klima

Foto: Mathis Lunde

Skog og tre er en fornybar ressurs som har en svært viktig og positiv klimaeffekt som karbonbinder og -lager.

Så lenge skogen vokser binder den karbon. Det betyr at desto raskere skogen vokser, desto mer karbon bindes det. Potensielt kan 1 kg tre binde 1,8 kg CO2. Skogen og trevirkets fordel i klimasammenheng er:

 • Skog i vekst binder CO2
 • Treprodukter framstilles med lavt energiforbruk og en høy andel av fornybar energi
 • Lette treprodukter produseres lokalt, muliggjør effektive transportløsninger og gir lave miljøutslipp som følge av transport
 • Treprodukter erstatter produkter av mindre bærekraftig materiale som stål, betong og gips
 • Tre i bygg lagrer CO2 i byggets levetid
 • Tre kan resirkuleres og brukes til varmeenergi i siste fase av kretsløpet når C02 gassen slippes ut i atmosfæren igjen.

 

Statsforvalterens oppgaver knyttet til skog og klima er bl.a. å:

 • Synliggjøre skogens positive bidrag og muligheter i klimasammenheng.
 • Medvirke til at kommunene utnytter landbrukets potensial i energi- og klimaplaner.
 • Være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål.
 • Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt, og i landbruket spesielt.
 • Forvalte og kontrollere tilskudd til klimatiltak i skogbruket, tilskudd til tettere planting og tilskudd til gjødsling av skog.