Mottakskontroll av importerte planter

Partier med planter som kommer fra utlandet kan inneholde skadegjørere som vi ikke ønsker i Norge, det er derfor viktig med gode rutiner ved mottakskontroll. Mattilsynet har publisert en veileder om krav til mottakskontroll ved import av planter.

Publisert 23.04.2024

Se veilederen Regelverk for import av skogplanter (pdf). 

Mottakskontroll består av tre deler:

  • Dokumentkontroll, kontroller sunnhetssertifikat.
  • Identitetskontroll, sjekk at innholdet i partiet stemmer med det som står på sertifikatet.
  • Fysisk kontroll, undersøke plantene og emballasjen for skadegjørere.

Noen av skadegjørerne vi frykter kan komme inn til Norge og klare etablere seg her er:

Rødbrandsjuke, er en soppsykdom som angriper furu. Det er forbudt å importere furu med rødbransjuke og det er forbudt å spre smitta furu. Les mer: Rødbandsyke | Mattilsynet

Furuvednematode, er en ringorm som angriper furu og andre bartrær. Den kan følge med skogplanter eller i treemballasje. Les mer: Furuvednematode | Mattilsynet

Hvis du finner avvik under mottakskontrollen

Dersom du oppdager avvik ved sendingen, skal du ikke bekrefte ankomst, men melde fra om avviket til Mattilsynet på post@mattilsynet.no eller telefon 22 40 00 00. Det er spesielt viktig å si fra dersom du har mistanke om angrep av skadegjørere eller forbudsplanter.

Skal du omsette skogplanter, må du søke om godkjenning av plantemateriale i henhold til forskrift om skogfrø og skogplanter. Les mer: Bruksområder for frø- og skogplanter - Nibio