Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Penger og stablet tømmer

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Publisert 31.10.2023, Sist endret 31.10.2023

 

Tidsfrist

Tilskuddsordning

Lenke til mer info og søknadsskjema

25. november

Tilskudd til tettere planting (høst)

Generell informasjon:

Lansbruksdirektoratet.no - Tilskudd til tettere planting

25. november

Tilskudd til skogkultur (ungskogspleie, markberedning mm.)

Generell informasjon:

Landbruksdirektoratet.no - Tilskudd til skogkultur

25. november

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2023

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell informasjon:

Landbruksdirektoratet.no - Tilskudd til veibygging i skog

25. november

Utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. § 7 NMSK

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser.

Generell informasjon:

Landbruksdirektoratet.no  - Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetorder

 

Søknad

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se info under generelt om den enkelte ordningen). Du kan også registrer søknaden digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmesider eller Altinn.no. Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets satser.