Massiv oppslutning om skogbruksplaner med miljørevisjon i Sør-Odal, Åsnes og Grue

Kart som viser kommunene i Innlandet
Kartet viser status for takster som pågår eller er under oppstart, med leveringsår (oppdatert oktober 2023). Foto: Arcgis.

For skogeier er skogbruksplanen et svært viktig verktøy. Den gir god oversikt på nødvendige tiltak, skogressursene og miljøinformasjonen på eiendommen. Planene er også et virkemiddel for å nå sentrale, regionale og lokale mål om et bærekraftig skogbruk, da de legger til rette for å utnytte skog- og utmarksressursene og ivareta det biologiske mangfoldet.

Publisert 08.01.2024

Revidert Norsk PEFC Skogstandard gjør at skogeier nå må ha oppdatert miljøinformasjon for å kunne omsette tømmer. Dette gjør skogbruksplanen enda viktigere enn før.

Skogbruksplanene oppdateres med ca. 15 års intervall. Planprosessen organiseres av et skogbruksplanutvalg, der blant andre skogeiere, skogeierorganisasjoner, kommunen, statsforvalteren og takstselskap er representert.

I 2023 er det startet opp skogbruksplanprosjekt i flere kommuner i Innlandet, og oppslutningen om planene er svært gode. I Åsnes og Grue er det bestilt ny skogbruksplan for 96 % av arealet, mens det i Sør-Odal er 97 % bestilling! Nye planer vil være ferdige i 2025, og Statsforvalteren forventer økt aktivitet og interesse for skogressursene i disse kommunene.

Les mer om skogbruksplanlegging i Innlandet