Endra 05.07.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv i fem av kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfristen er 20. august. 


04.07.2022

Opningstider i sommar

Dersom du treng apostille i sommar, må du bestille time. Vi har reduserte opningstider ved Leikanger-kontoret frå 11.–29. juli. 


01.07.2022

Avgjerder i klagesaker mot Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen

Hausten 2021 fekk Statsforvaltaren i Vestland eit stort antal klager på helsehjelp ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Haukeland universitetssjukehus. Vår konklusjon er at BUK i hovudsak har overordna god styring på lovverk og retningsliner, og at helsehjelpa var forsvarleg.


01.07.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.   


30.06.2022

Kunngjering om løyve til sanering

Bergen kommune har 30. juni 2022 fått løyve etter forureiningslova til sanering av Slettebakken deponi. 


29.06.2022

Klimaprofitørar og klimaflyktningar

Klimaendringar vil påverke kva artar som finst i naturen rundt oss i framtida, og det ser ut til at endringar allereie er på gang. Nokre artar tener på eit endra klima, mens andre får problem. Endringane kan bli store.


Endra 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium