02.06.2023

Desse finalistane fekk besøk av juryen for kulturlandskapsprisen

Kulturlandskapsprisen for Vestland skal delast ut for første gong i 2023. Etter siling av dei nominerte, besøkte juryen dei tre finalistane i deira kulturlandskap tysdag og onsdag denne veka.


01.06.2023

Vi legg endring av forskrifta for Hattebergsdalen landskapsvernområde ut på høyring

Endringsforslaget gjeld ei omgjering av verneforskrifta, slik at det blir opna for nydyrking i avgrensa omfang i verneområdet. Målet er å kunne leggje til rette for auka beitebruk, men endringa vil kunne føre til miljøskade. Frist for innspel er 1. august.


22.05.2023

Stadfestar avslag på frådeling av våningshus i Sogndal kommune

Sogndal kommune avslo søknaden om dispensasjon og frådeling på Kvamsvegen 47. Statsforvaltaren har stadfesta avslaget, fordi vilkåra for dispensasjon etter plan- og bygningslova ikkje er oppfylte.


16.05.2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen for 2024

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023 og kommuneopplegget
for 2024 vart lagt fram 11. mai.


16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


16.05.2023

Planprosessen for kommunedelplan for Bjørnafjorden vest har lukkast

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok kommunedelplanen for Bjørnafjorden vest, tidlegare Os kommune, 11. mai.
– Med dette har kommunen og Statsforvaltaren lukkast med godt og tett samarbeid over tid for å bringe planen trygt i hamn, seier statsforvaltar Liv Signe Navarsete.


12.05.2023

Lokal hjort på menyen til eldre

Matstova på omsorgssenteret var pynta til fest. Kokkelærlingane på det kommunale kjøkkenet overraska med gryte og biffsnadder av lokal hjort, henta frå skogen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium