Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 16.11.2023

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt?

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med relevant informasjon om dette temaet.


Publisert 26.10.2023

Elevundersøkelsen åpner 6. november – vær obs på flere endringer

Gjennomføringsperioden for Elevundersøkelsen 2023 er 6. november til 8. desember. Vi anbefaler at skoleeier og skolene sikrer at de har riktige tilganger til løsningen i god tid før gjennomføringen.


Publisert 23.10.2023

Webinar om kunstig intelligens og vurdering 31. oktober

Udir inviterer lærere, ledere, skoleeiere og andre interesserte til et webinar om kunstig intelligens (KI) og vurdering.


Publisert 20.10.2023

Hvilke tilrettelagte læremidler savner du?

Møter du barn eller elever med særskilte opplæringsbehov i din arbeidshverdag? Da ønsker Statped og Udir innspill fra deg!


Publisert 11.10.2023

Storhamar videregående skole i Innlandet er vinneren av Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.


Publisert 11.10.2023

Ny opplæringslov høsten 2024

Ny opplæringslov er fastsatt, og trer i kraft 1. august 2024. På Udir sine sider finner du informasjon om den nye loven.


Publisert 11.10.2023

Tilskudd til tillitsreformen i barnehage og skole i Viken

Sju kommuner i Viken er blitt tildelt tilskudd til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehager og skoler.


Publisert 11.09.2023

Foreslå en skole til Benjaminprisen 2023

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Forslagsfrist: 1. oktober 2023.


Publisert 06.09.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert fire skoler til Dronning Sonjas skolepris 2023

Prisen tildeles annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


Publisert 31.08.2023

Tilsyn med Gjerdrum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune og Veståsen skole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats på 1.-4. trinn.