Veileder fra Udir: Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen

Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet.

Publisert 07.02.2024

Udir har fått i oppgave å lage en veileder med nasjonal anbefaling om elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker på skolen.

Les den nye veiledningen her: Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen (Udir.no).