Hvem er statsforvalter?

Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Sturlason
Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Sturlason

Valgerd Svarstad Haugland er statsforvalter i Oslo og Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2021

Om statsforvalteren

Fra 1. januar 2021 er Valgerd Svarstad Haugland statsforvalter i Oslo og Viken. 

Tidligere var hun fylkesmann i Oslo og Viken fra 1. januar 2019 til 31.12. 2020. I perioden 2011 - 2019 var hun fylkesmann i Oslo og Akershus.

Før det var hun kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Hun har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i tre år og kultur- og kirkeminister i fire år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten ti år arbeidet i ulike lærerstillinger. 

Ved siden av jobben som statsforvalter har Valgerd Svarstad Haugland følgende tillitsverv: 

  • Leder i styret for Vinterfestspill i Bergstaden, siden 2009
  • Juryleder for Husbankens boligsosiale pris, siden 2017
  • Medlem av valgkomiteen i UNICEF, siden 2019

Assisterende statsforvalter 

Ingvild Aleksandersen. Foto: Statsforvalteren

Ingvild Aleksandersen tiltrådte som assisterende statsforvalter 1. januar 2021. Aleksandersen er utdannet jurist og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for forvaltning i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Tidligere har Aleksandersen blant annet vært avdelingsdirektør og assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Finnmark. Aleksandersen har også jobbet som dommerfullmektig og advokat. Hun var fylkesmann i Finnmark fra 30. september 2016 til 15. oktober 2018. 

 

 

Statsforvalteren - et embete og en person

Statsforvalteren er navnet på organisasonen.

Den enkelte statsforvalter utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 6 år. Perioden kan forlenges én gang.

Når personen omtales, skriver man statsforvalteren med liten forbokstav.

Se filmen om fylkesmannens oppgaver!

Hvilke oppgaver har fylkesmannen?
Fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, forteller om jobben som fylkesmann.

(Til opplysning er filmen laget delvis før korona.)