29.02.2024

Fritidsaktiviteter for barn

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon artikkel 31 om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.


29.02.2024

Grønt Partner AS – søknad om tillatelse etter forurensningsloven for produksjon av potetprodukter

Grønt Partner AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for ny fabrikk, for produksjon av potetprodukter på Hegdal Industriområde i Larvik.


27.02.2024

Statsforvalteren fører tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Statsforvalterne skal kontrollere om anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelser etter forurensningsloven.


26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


26.02.2024

Beholder dagens struktur og styrker statens tilstedeværelse

Fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark gjenoppstod fra nyttår. Hos statsforvalterne blir det ikke tilsvarende endringer. Regjeringen har bestemt at dagens statsforvalterstruktur skal videreføres.


23.02.2024

Kommunene kan søke om tilskudd til natur

Regjeringen styrker kommunenes tilskuddsordning for natur med 50 millioner kroner under navnet «Natursats».


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier