Om oss

Statsforvalteren er Kongens og regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.

Publisert 08.12.2020

Samtidig skal vi holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket.

Beslutninger som tas sentralt, skal ofte gjennomføres i en kommune. Statsforvalteren er derfor et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Statsforvalteren er fagmyndighet med oppgaver for en rekke departementer og direktorater. Vi behandler klager og fører tilsyn, og vi sikrer rettssikkerhet for innbyggere, næringsliv og organisasjoner.

Statsforvalteren skal forebygge ulykker, katastrofer og uønskede hendelser i fylket, og samordne krisehåndteringen. Vi skal også bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fem avdelinger og tre staber, og embetet ledes av en statsforvalter.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har om lag 190 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Tønsberg. Oppvekstavdelingen ligger i Skien.

De fem avdelingene er:

  • Justis- og vergemålsavdelingen
  • Landbruksavdelingen
  • Helse- og omsorgsavdelingen
  • Oppvekstavdelingen
  • Miljøavdelingen

De tre stabene er:

  • Beredskapsstaben
  • Samordningsstaben
  • Administrativ enhet

Administrativt ligger embetet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.12.2020

Faktura

Alle fakturaer til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark skal sendes som EHF-faktura.


Publisert 28.11.2018

Personvern og nettsikkerhet


Miljøfyrtårn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal bidra til å nå FN sine berekraftsmål. Å være sertifisert som miljøfyrtårn er viktig for å dokumentere miljøinnsatsen vår og for å vise at vi tar samfunnsansvar.

Hovudkontoret vårt, Egenesgården, er lokalisert sentralt i Tønsberg i det tidlegare Rådhuskvartalet med tett plassering til kollektivknutepunkt. Kollektiv- og sykkelbruk blir tvinga fram som følge av avgrensa parkeringsutvalg.

Vi har stort fokus på miljø, og vi arbeider kontinuerleg for å bli betre.

Du finn meir informasjon om miljøbidraga våre i dokumentet «miljøtiltak».
Les meir om Miljøfyrtårn.

Siste års klima- og miljørapport kan sendast på førespurnad.

Vår kontaktperson: Jan Erik Glad