Ledige stillinger

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er en spennende arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Vi har om lag 190 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Tønsberg. Oppvekstavdelingen ligger i Skien.

Publisert 22.09.2023

Vår oppgave er å sørge for at retningslinjer fra regjeringen og Storting blir fulgt opp regionalt og lokalt. Ved siden av å utføre tilsyn, gir vi kommunene veiledning og hjelp til tolkning av lovverk og forskrifter.

Vi er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Hos oss vil du være den del av et fagmiljø med høy kompetanse, hvor du kan bidra og utvikle deg i et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Hvis du har spørsmål om en stilling, ring kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.