Apostille

I Norge legaliserer statsforvaltaren dokumenter for bruk i utlandet. Apostille bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte.

Publisert 03.09.2021

Du kan komme innom vårt hovedkontor i Tønsberg i åpningstiden så hjelper vi deg. Tjenesten er kostandsfri.

I Skien må du gjøre en forhåndsavtale med Mona Helen Stavang,
tlf 35 58 61 42, epost: fmtemhs@statsforvalteren.no

For spørsmål vedrørende apostille:

Send e-post til: sfvtservice@statsforvalteren.no