Om oss

Statsforvalteren er Kongens og regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.

Publisert 08.12.2020

Samtidig skal vi holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket.

Beslutninger som tas sentralt, skal ofte gjennomføres i en kommune. Statsforvalteren er derfor et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Statsforvalteren er fagmyndighet med oppgaver for en rekke departementer og direktorater. Vi behandler klager og fører tilsyn, og vi sikrer rettssikkerhet for innbyggere, næringsliv og organisasjoner.

Statsforvalteren skal forebygge ulykker, katastrofer og uønskede hendelser i fylket, og samordne krisehåndteringen. Vi skal også bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fem avdelinger og tre staber, og embetet ledes av en statsforvalter.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har om lag 190 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Tønsberg. Oppvekstavdelingen ligger i Skien.

Fungerende statsforvalter Fred-Ivar Syrstad

Fungerende statsforvalter Fred-Ivar Syrstad. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

De fem avdelingene er:

 • Justis- og vergemålsavdelingen, direktør Lars Gustavsen
 • Landbruksavdelingen, direktør Olav Sandlund
  Landbruksavdelingen, direktør Olav Sandlund. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Helse- og omsorgsavdelingen, direktør og fylkeslege Sigmund Skei
  Helse- og omsorgsavdelingen, direktør og fylkeslege Sigmund Skei. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Oppvekstavdelingen, direktør Kari Evensen
  Oppvekstavdelingen, direktør Kari Evensen. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Miljøavdelingen, direktør Grethe Helgås
  Miljøavdelingen, direktør Grethe Helgås. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

De tre stabene er:

 • Beredskapsstab, fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud
  Fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud

   

 • Statsforvalterens stab, fungerende assisterende statsforvalter Olav Sandlund

 • Administrativ enhet, administrasjonsdirektør Jan Erik Glad
  Administrativ enhet, administrasjonsdirektør Jan Erik Glad. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Administrativt ligger embetet under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD).

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.12.2020

Faktura

Alle fakturaer til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark skal sendes som EHF-faktura.


Publisert 28.11.2018

Personvern og nettsikkerhet


Miljøfyrtårn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal bidra til å nå FN sine berekraftsmål. Å være sertifisert som miljøfyrtårn er viktig for å dokumentere miljøinnsatsen vår og for å vise at vi tar samfunnsansvar.

Hovudkontoret vårt, Egenesgården, er lokalisert sentralt i Tønsberg i det tidlegare Rådhuskvartalet med tett plassering til kollektivknutepunkt. Kollektiv- og sykkelbruk blir tvinga fram som følge av avgrensa parkeringsutvalg.

Vi har stort fokus på miljø, og vi arbeider kontinuerleg for å bli betre. Har du innspill send oss forslag til forbetring via sikker melding.

Du finn meir informasjon om miljøbidraga våre i dokumentet «miljøtiltak».
Les meir om Miljøfyrtårn.

Siste års klima- og miljørapport kan sendast på førespurnad.

Vår kontaktperson: Jan Erik Glad