Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

15.09.2022

Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet

Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger vil nå få søknadsfrist allerede 1. desember 2022. 


09.09.2022

God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av helse- og omsorgstjenester

Vi arrangerer opplæring på Teams for tildelings- og tjenestekontorene i fylket. Målet for opplæringen er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Hovedtema vil være saksbehandling av helse- og omsorgstjenester.


31.08.2022

Generasjonshage på Yttersølia sykehjem

Tirsdag feiret Yttersølia sykehjem i Larvik sitt 20 års-jubileum med å innvie den nye «generasjonshagen». Da var det fest i hagen, med stort oppmøte av beboere, pårørende, personale, frivillige og barnehagebarn.


23.08.2022

Overdosekonferansen 2022

Trengs det mer kunnskap om overdoser og hvordan det kan forebygges? Korus Stavanger inviterer til konferanse 8. september. Det er mulig å delta digitalt.


22.08.2022

Sterilisering

Alminnelig aldersgrense for sterilisering er 25 år. Personer som er yngre enn 25 år og personer som ikke har full søknadskompetanse, må søke steriliseringsnemnda i fylket.


19.08.2022, Oppdatert 27.09.2022

Høstkonferansen 2022

I samarbeid med utviklingssentrene i Vestfold og Telemark inviterer vi til konferanse for kommunene i Vestfold og Telemark. Dato er 28. - 29. september, sted Quality Hotel Grand Larvik.


09.08.2022

Varsler tilsyn med private tilbydere av helsetjenester

Helse- og omsorgsavdelingen hos Statsforvalteren planlegger tilsyn der vi skal se på helsetjenester til voksne som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


08.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.


01.08.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen?

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


01.08.2022

Revidert retningsline for førebygging og behandling av underernæring

I den reviderte retningslina anbefaler Helsedirektoratet eit nytt verktøy som skal gjere det lettare for helsepersonell å vurdere om pasienten har risiko for underernæring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel