Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00


Koronaviruset (covid 19)

Her finn du lenker til oppdatert informasjon, samt lenke til vårt korona- og vaksinasjonskart.

19.10.2021

Webinar om prosjektledelse - oppfølgingsseminar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Hvordan lede og jobbe i et tilskuddsprosjekt? Vi fordyper oss i noen områder knyttet til forankring, støtte i prosjekt og utarbeidelse av planer.


18.10.2021

Valdshendingar på sjukeheimar

Fleire kommunar i Vestfold og Telemark har satt valdshendingar på sjukeheimar på dagsorden. Dette kjem fram i ei spørjeundersøking vi har gjort.


15.10.2021

Leve heile livet

Leve heile livet-reforma har dessverre komme i skuggen av korona-situasjonen denne våren, både hos kommunane og det regionale støtteapparatet. Sjølv om mykje har fungert i digitale møter og på epost. Vi er glad for at det no igjen er mogleg å helde fysiske samlingar, og første  samling for kontaktpersonar blir 8. september i Porsgrunn.


15.10.2021

Velkommen til den årlege Leve heile livet-konferansen!

I samarbeid med det regionale støtteapparatet for reforma inviterer vi til konferanse 1. og 2. desember i Langesund.


14.10.2021

Heildigital Leve heile livet-konferanse 17. november

Den raude tråden i konferansen i år er medverknad og kor viktig det er med samarbeid på tvers. 


11.10.2021

Fagdag om smittevern

I samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Sykehuset i Vestfold arrangerer vi ein fagdag om smittevern.


05.10.2021

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark er det tre kontrollkommisjonar for psykisk helsevern. Det er ledige verv i alle tre. To på Sykehuset i Vestfold HF og ein på Sykehuset Telemark HF.


01.10.2021

Opnar for spesialistgodkjenning for sjukepleiarar

Sjukepleiarar med norsk autoriasasjon og med mastergrad i avansert klinisk sjukepleie (AKS) kan søkje om offentleg spesialistgodkjenning. 


27.09.2021

Kurs i økonomisk rådgjeving

I samarbeid med Armand Vestad inviterer vi til kurs i økonomisk rådgjeving. Målet med kurset er at tilsette i Nav skal kunne gje økonomisk rådgjeving på eit generelt nivå, og avdekke og førebygge økonomiske problem.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel