Førerkort

Oppdatert 05.01.2024

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer

Les dette før du sender informasjon til oss

Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) i e-post. "Sikker melding" kan benyttes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon.

Ved generelle henvendelser som ikke inneholder personsensitive opplysninger, kan du sende epost til vårt postmottak: sfvtpost@statsforvalteren.no 

Brevpost:

Du kan også sende din henvendelse til vår postadresse:

Postboks 2076, 3103 Tønsberg

Telefon:

Du kan kontakte oss på 33 37 10 00 (sentralbord).

Les mer om retningslinjer og saksbehandling:

Mange leger varsler ikke om rusbruk i førerkortsaker

LAR-behandling og ADHD

Frist for å få nytt førerkort ved behandlingskrevende diabetes

Endringer i førerkortforskriften i førerkortveilederen fra 1. november 2020

Yrkessjåfører med syn på ett øye - kan søke om dispensasjon

Helseattest - aldersgrense for eldre er forhøya til 80 år

Diabetes og kjøreseddel

Lyrica som B-preparat

Retningslinjer for fritak for bilbeltebruk

Førerkortveilederen og legemiddelkalkulator

Vurdering av praktisk kjørekompetanse ved helsesvekkelse

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.