Førerkortveilederen og legemiddelkalkulator

Førerkortveilederen og en legemiddelkalkulator kan hjelpe legen til å vurdere hvem som fyller helsekravene for å kjøre bil.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2018

Klikk på lenken for å komme til den nye digitale førerkortveilederen https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok (NEL) har laget en legemiddelkalkulator som kan hjelpe legen til å vurdere om helsekravene som gjelder legemidler er oppfylt (pålogging påkrevd).

Det er særlige dosegrenser til tre medikamentgrupper:

  • sovemidler og beroligende midler som benzodiazepiner og benzodiazepinliknende medikament
  • smertestillende midler som er mofinliknende (opioid)
  • antihistaminer brukt som sovemiddel

Ved bruk av to av medikamentene som er nevnt over, vil en måtte redusere dosen av medikament med dosegrense til det halve. Dersom en bruker tre medikamenter, fyller en ikke kravene til å kjøre bil.

Medikament av typen antidepressiva, antiepileptika og antipsykotika skal vurderes etter § 35 i førerkortforskriften. 

Også andre medikamenter kan påvirke kjøreevnen, og da gjelder de generelle helsekravene om at det ikke er lov å kjøre bil.