Lyrica som B-preparat

Lyrica ble registrert som B-preparat den 1. juni 2018. Ved vurdering av helsekrav til førerkort skal man bruke førerkortforskriften vedlegg 1 § 35. Det må gjøres en generell vurdering av om legemidlet brukes i et omfang og på en måte som kan føre til trafikksikkerhetsrisiko.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.01.2019

Vi viser ellers til "Førerkort – veileder til helsekrav" – IS-2541 – punkt 14.1.1. Legemidler som kan påvirke kjøreevnen.  Kapittelet gir retningslinjer for vurderingen av om legemiddelbehandlingen er i tråd med helsekravet. Der påpekes det bl.a.: "Vurdering av helsekrav til førerkortgruppe 2 og 3 må gjenspeile den økte faregraden og skadepotensialet som følger med slik førerett".