Fritak for bilbeltebruk - en orientering

Statens vegvesen gjennomfører stadig bilbeltekampanjer hvor de også sjekker de som har legeeklæring for fritak for bilbeltebruk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2018

Ordningen med bilbeltefritak er hjemlet i en forskrift som implementerer et EU-direktiv. Det er så å si ingen medisinske grunner for å gi fritak og Helsedirektoratet ønsker derfor en mest mulig restriktiv praksis på dette området. En fritaksattest (på det påbudte skjemaet) må ha begrenset gyldighet, maksimalt inntil to år.

Les mer på Regjeringen sin nettside Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte - medisinske grunner (Rundskriv N-5/2002)