Folkehelse

Oppdatert 07.03.2023

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.11.2018, Sist endret 01.11.2021

Studietur på svenske turveger

Den ni mil lange Klarälvbanan ble asfaltert sykkelveg da toget sluttet å gå gjennom frodig natur i Vârmland. Og i Uddevalla laget kommunen en svært populær strandpromenade. Vi telemarkinger måtte bare dra på studietur!


Publisert 29.11.2018, Sist endret 25.01.2023

Evjudalen i Bø – ein grøn og tilgjengeleg sentrumspark

Bø kommune satsar på utvekling av sentrum, mellom anna med betre tilhøve for gåande og syklistar. Universelt utforma turvegar er viktig for å nå alle innbyggjarane.


Publisert 29.11.2018, Sist endret 02.11.2021

Rapport om turvegar med universell utforming

Sidan 2012 har alle kommunane i Telemark samarbeida om å utvikle gode og tilgjengelege sentrumsnære turvegar.


Publisert 29.11.2018, Sist endret 02.11.2021

Fyresdal opna park i særklasse

Fredag 5. mai var det offisiell opning av Hamaren Aktivitetpark i Fyresdal sentrum i Vest-Telemark. Ei storslått markering på folkeleg vis. Og «Førsdølingane» har god grunn til å være stolte. For dette er praktisk og flott! Denne parken gjer friluftsliv og sosiale møtestadar tilgjengeleg for alle.


Publisert 29.11.2018, Sist endret 02.11.2021

Innovasjonspris for landskapsarkitektur i Fyresdal

Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 i kategorien landskapsarkitektur er tildelt Hamaren Aktivitetspark. Prisen ble gitt til Fyresdal kommune og Faun Naturforvaltning AS av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.


Publisert 29.11.2018, Sist endret 02.11.2021

Gammal jernbane blei gang- og sykkelveg

Torsdag 9. november var ein stor dag for Neslandsvatn i Drangedal. Da opna den nye gang- og sykkelvegen i sporet der toget til Kragerø ein gong gjekk. Det var folksomt på «Banen» den dagen.


Publisert 29.11.2018, Sist endret 02.11.2021

Studietur om turvegar på nedlagte jernbanar

Når jernbanen endrar seg og leggjer ned togspor ligg det att solide samferdselsanlegg gjennom ofte små stadar og spanande natur. Korleis kan samfunnet best nytta slike tidlegare store investeringer?