Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

01.07.2022

Høstkonferansen 2022

I samarbeid med utviklingssentrene i Vestfold og Telemark inviterer vi til konferanse for kommunene i Vestfold og Telemark. Dato er 28. - 29. september, sted Quality Hotel Grand Larvik.


27.06.2022

Forsvarlige helsetjenester - Mestringshusene Bolkesjø AS

Under tilsynet vil vi se på om lovkravene til forsvarlige helsetjenester blir fulgt. 


27.06.2022

Forsvarlige helsetjenester - Vitalis Helse AS avdeling Kragerø

Under tilsynet vil vi se på om lovkravene til forsvarlige helsetjenester blir fulgt. 


23.06.2022

Nyhetsbrev for juni Leve hele livet

I juni-brevet kan du lese om invitasjonen fra Norges frivillighetssentraler om å bli med på sykkeltur gjennom Norge i sommer og om Generasjonslekene i Skien 25. juni. 


20.06.2022

Kom med forslag til kandidater til Leve hele livet-pris 2022

Prisen deles ut hvert år og skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultatet på Leve hele livet-reformens område.


15.06.2022

Seminar om turveger med universell utforming

Siden 2012 har turveger for alle vært satsingsområde i Telemark. Etter sammenslåingen med Vestfold inngår alle kommunene i hele fylket. Målet er at alle større tettsteder har en attraktiv og brukervennlig turveg, helst nær mange boliger og natur.


09.06.2022

Alvorlig svikt i pasientbehandlingen

- Vi har funnet alvorlige svikt i pasientbehandlingen ved Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold HF, sier fylkeslege Sigmund Skei. Statsforvalteren har dette året startet flere tilsyn av sykehusets drift ved nytt Akuttsenter.


23.05.2022

Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

I sommerferien reiser mange til utlandet. Noen barn og unge risikerer å bli utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. Alle som arbeider med barn og unge bør ha en særskilt oppmerksomhet på dette nå, og beredskap for å hindre slike overgrep. 


23.05.2022

Hvordan snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk?

På konferansen vil det bli innlegg fra ulike sykehus og fastleger som har erfaringer med tematikken. Påmeldingsfrist er 1. juli 2022.


18.05.2022

Tilskot til heimeoppfølging av kronisk sjuke pasientar

I samråd med helseforetaka sine Helsefellesskap kan kommunane nå søkje tilskot til digital heimeoppfølging av kronisk sjuke pasientar. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel