Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

02.12.2022

Fagdag miljørettet helsevern

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark inviterer til fagdag for kommuneoverleger og miljørettet helsevernkonsulenter i Skien onsdag 8. februar 2023.


30.11.2022

Fysioterapeuter i turnus på kurs

23. og 24. november var turnuskandidater fra kommuner i Agder, Vestfold og Telemark samlet i Porsgrunn til kurs i offentlig helsearbeid. 


30.11.2022

Veilederne fikk verktøy

Veilederne for fysioterapeuter i turnus fikk faglig påfyll på samlingen vi hadde i Porsgrunn 22. november. 


23.11.2022

Boligsosial konferanse 2023

Vi inviterer til boligsosial konferanse i Arendal i mars sammen med Husbanken og Statsforvalteren i Agder. 


15.11.2022

Nærnatur og gå-vennlige nærmilljøer

I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Helsedirektoratet inviterer vi til et åpent webinar om temaet. 


10.11.2022

Leve hele livet: Digital veileder for å måle effekt og resultat

Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet en veileder for å måle effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen. 


09.11.2022

Fagdag smittevern i Vestfold

I samarbeid ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold arrangerer vi en fagdag om smittevern på Torp konferansesenter 8. desember 2022.


08.11.2022

Fagdag smittevern i Telemark

I samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Telemark arrangerer vi en fagdag om smittevern for kommunene i Telemark.


07.11.2022, Oppdatert 10.11.2022

Kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater i fysioterapi

Vi inviterer fysioterapeuter i kommunal turnustjeneste i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark til kurs 23.-24. november 2022.


25.10.2022, Oppdatert 22.11.2022

Helselederforum for kommunene

Etter flere års opphold har vi gleden av å invitere helselederne til et dagsmøte i Porsgrunn 29. november 2022.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontakt oss

Fylkeslege i Vestfold og Telemark og direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Sigmund Skei
telefon 33 37 23 90 (settes automatisk over til mobiltelefon)
E-post siske@statsforvalteren.no 

Assisterende direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Inger Tveit Espeland
Telefon 35 58 61 91 / 40 40 41 92 
E-post fmteite@statsforvalteren.no 

Aktuelt

Bytte fastlege?

Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no